Trợ giúp

Mô tả các bước chuyển đổi:

 1. Tải tập tin OST lên dịch vụ

  Trên trang chủ dịch vụ, bạn phải lựa chọn tập tin OST nguồn và điền vào trường bắt buộc: địa chỉ e-mail.

  Bạn sẽ được gửi thông báo qua e-mail khi quá trình chuyển đổi hoàn tất hoặc nếu việc chuyển đổi bị gián đoạn với URL của trang web mà qua đó bạn có thể tiếp tục quá trình chuyển đổi.

  Khi tất cả các trường đã được điền thông tin, bạn sẽ có thể nhấn nút Bước tiếp theo. Tập tin OST sau đó sẽ có thể được tải lên dịch vụ. Dịch vụ sẽ hiển thị trạng thái tải lên và quá trình chuyển đổi.

 2. Chuyển đổi dữ liệu sang tập tin PST

  Một khi tập tin OST đã được tải lên máy chủ, phần mềm đặc biệt được phát triển bởi các kỹ sư của chúng tôi sẽ phân tích nội dung của tập tin OST và truyền dữ liệu đến một tập tin PST mới.

  Tùy thuộc vào mức độ bận rộn của máy chủ và kích cỡ của tập tin OST gốc, quá trình chuyển đổi có thể cần khá nhiều thời gian.

  Ghi chú: Kích cỡ của tập tin PST mới có thể sẽ nhỏ hơn khá nhiều so với kích cỡ của tập tin OST gốc. Sự chênh lệch này là do cách Exchange Server và Microsoft Outlook lưu trữ dữ liệu trong các tập tin OST.

 3. Xem trước kết quả chuyển đổi

  Khi tập tin đã được chuyển đổi thành công, người dùng sẽ được thông báo về kích cỡ của tập tin OST gốc và tập tin PST chuyển đổi. Thêm vào đó, người dùng sẽ có thể rà soát nhanh dữ liệu được khôi phục trong phần xem trước.

 4. Thanh toán cho dịch vụ chuyển đổi tập tin OST sang PST

  Chúng tôi chấp nhận thanh toán cho dịch vụ chuyển đổi OST sang PST qua PayPal và FastSpring. Bằng cách nhấn nút Thanh toán, bạn sẽ được điều hướng đến website PayPal hoặc FastSpring, ở đó bạn có thể thanh toán sử dụng phương thức thanh toán thuận lợi nhất đối với bạn.

  Sau khi thanh toán đã được xác nhận, người dùng sẽ được cung cấp một liên kết đến tập tin PST đã chuyển đổi. Thêm vào đó, một e-mail sẽ được gửi đến địa chỉ được quy định của người dùng với liên kết đến tập tin đã chuyển đổi.

 5. Tải về tập tin PST từ dịch vụ

  Bạn có 10 ngày để tải về tập tin PST đã chuyển đổi tại URL được quy định. Khoảng thời gian này được tính từ thời điểm tập tin nguồn được tải lên dịch vụ.