Liên hệ

Hỗ trợ kĩ thuật có thể được tiếp nhận qua biểu mẫu đặc biệt ở đây:

Văn phòng:


Bulgaria, European Union
Serena app., office C13
Golden Sands, Varna, 9007
Tel.: +359 88 2253194
Email:

Về chúng tôi

File Master LLC là SaaS của Recovery Toolbox, Inc. Recovery Toolbox, Inc. là nhà cung cấp phần mềm độc lập. Chúng tôi phát triển và phân phối phần mềm để khôi phục dữ liệu từ năm 2003. Thành viên của ISDEF (Diễn đàn nhà phát triển phần mềm độc lập) http://www.isdef.org/en/.

Đội ngũ của chúng tôi

Victor Bobrov

CEO of File Master LLC

MCSD, MCDBA