Hjälp

Beskrivning av konverteringsstegen:

 1. Överför OST-filen till tjänsten

  På tjänstens hemsida måste du välja en OST-källfil och fylla i obligatoriska fält: e-postadress.

  Du kommer att få ett e-postmeddelande när konverteringen har slutförts eller om konverteringen har avbrutits, med sidans URL-adress där du kan fortsätta konverteringen.

  När alla fält har fyllts i kan du trycka på Nästa steg-knappen. OST-filen kommer nu att överföras till tjänsten. Tjänsten kommer nu att visa status för överföring och konverteringsprocess.

 2. Konvertera data till en PST-fil

  När OST-filen har överförts till servern kommer speciell programvara, som har utvecklats av våra ingenjörer, att analysera innehållet på OST-filen och överföra data till den nya PST-filen.

  Beroende på hur upptagen servern är, och storleken på den ursprungliga OST-filen, kan konverteringsprocessen ta lång tid.

  Obs: Storleken på den nya PST-filen kan vara betydligt mindre än storleken på den ursprungliga OST-filen. Skillnaden kan bero på sättet som Exchange Server och Microsoft Outlook lagrar data i OST-filer.

 3. Förhandsgranskning av konverteringsresultat

  När filen har konverterats kommer användaren att få ett meddelande med storleken på den ursprungliga OST-filen och den konverterade PST-filen. Dessutom kommer användaren snabbt att kunna granska återställda data i förhandsgranskning.

 4. Betalning för konvertering av en OST-fil till en PST-fil

  Vi godtar betalningar för konvertering av OST till PST via PayPal och FastSpring. Genom att klicka på Betala-knappen omdirigeras du antingen till PayPal eller FastSpring där du kan betala med det betalningssätt som är mest bekvämt för dig.

  När betalningen har bekräftats kommer användaren att få en länk till den konverterade PST-filen. Dessutom kommer ett e-postmeddelande att skickas till användarens angivna adress med en länk till den konverterade filen.

 5. Hämta PST-filen från tjänsten

  Du har 10 dagar på dig att hämta den konverterade PST-filen på den angivna URL-adressen. Denna period räknas från den tidpunkt då originalkällfilen överfördes till tjänsten.