Offline OST to PST Converter

Jak przekonwertować plik OST na PST

Lokalna konwersja OST2PST na PC

OST to PST file converter można zainstalować na komputerze z Windows z zainstalowanym Microsoft Outlook. Podłączenie do Internetu nie jest wymagane.

Narzędzie umożliwia konwersję baz danych Microsoft Exchange Server i Microsoft Outlook (plików *.OST) do Microsoft Outlook Personal Store Folders (plików *.PST) na komputerze osobistym lub serwerach z zainstalowanym Microsoft Outlook. Osttopst converter działa bez podłączenia do Internetu.

Jak skonwertować plik OST na PST lokalnie na komputere

Opis krok po kroku konwersji online plików OST każdej wersji i rozmiaru na pliki Microsoft Outlook PST za pomocą komputera osobistego:

 1. Pobierz Offline OST to PST Converter tutaj https://www.osttopst.online/download/OfflineOSTtoPSTConverterInstall.exe
 2. Zainstaluj w Windows Offline OST to PST Converter
 3. Uruchom Offline OST to PST Converter
 4. Wybierz plik OST na pierwszej stronie programu
 5. Kliknij Dalej (Next)
 6. Wybierz tryb Tryb konwertera (Converter mode)
 7. Kliknij Dalej (Next)
 8. Obejrzyj zawartość pliku OST
 9. Kliknij Dalej (Next)
 10. Wybierz folder do zapisania skonwertowanych danych
 11. Kliknij Dalej (Next)
 12. Wybierz tryb Zapisz jako plik PST (Save as PST file)
 13. Wybierz Zapisz (Save).
Jak przekonwertować plik OST na PST

Zalety korzystania z Offline OST to PST Converter:

Nie musisz przesyłać plików na serwer sieciowy

Nie musisz podpisywać umowy poufności (NDA)

Brak ograniczeń co do rozmiaru pliku OST

Brak ograniczeń co do liczby plików OST

Możliwości funkcjonalne Offline OST to PST Converter

 • Nie wymagany dostęp do Internetu
 • Konwersja plików OST w formacie ANSI (Outlook 97...2003)
 • Konwersja plików OST w formacie UNICODE (Outlook 2007 i wyżej)
 • Konwersja uszkodzonych plików OST
 • Odczyt chronionych hasłem plików *.OST
 • Odczyt i konwersja zaszyfrowanych plików OST
 • Nie jest wymagane uwierzytelnienie Microsoft Exchange Server
 • Nie jest wymagane uwierzytelnianie kontrolera domeny Windows
 • Konwersja plików OST każdego rozmiaru
 • Selektywna konwersja danych: użytkownik może wybrać dane do przekonwertowania w pliku OST
 • Możliwość podglądu zawartości pliku OST

Narzędzie konwersji ost pst umożliwia konwersję danych z plików *.OST do następujących formatów:

 • Pliki PST (Microsoft Outlook)
 • Pliki MSG (Microsoft Exchange Server, Microsoft Outlook oraz inne programy)
 • Pliki EML (Microsoft Outlook Express, Live Mail oraz inne programy mailowe)
 • Pliki VCF (RFS822, vCard, Business Card Format, format przechowywania kontaktów stosowany w większości programów do zarządzania informacjami osobistymi (PIM))
 • Pliki TXT (pliki tekstowe otwierane w Notatniku)

Narzędzie konwersji ost pst pozwala:

 • Konwertować uszkodzone pliki OST
 • Konwertować pliki OST po nieudanej probie ich przywrócenia za pomocą programu ScanOST.exe
 • Konwertować pliki OST przy brakującym, uszkodzonym lub zastąpionym Profilu poczty

Otwórz plik OST

Jak otworzyć plik OST w programie Outlook

Offline OST to PST Converter umożliwia otwarcie pliku OST o dowolnym rozmiarze i wersji. Narzędzie konwertuje plik OST na format PST i otwiera zawartość pliku OST w programie Outlooku bez dodatkowych serwerów i praw dostępu. Aby otworzyć plik OST w programie Outlook:

 1. Pobierz, skonfiguruj i uruchom narzędzie Offline OST to PST Converter
 2. Wybierz plik OST na pierwszej stronie narzędzia Offline OST to PST Converter
 3. Wybierz tryb Coversion (Konwersja)
 4. Po odczytaniu i analizie zawartość pliku OST jest dostępna do wglądu.

  Aby otworzyć plik OST w programie Outlook, należy wykonać następujące dodatkowe kroki:

 5. Wybierz folder zapisu pliku PST
 6. Uruchom program Microsoft Outlook
 7. Usuń plik OST z ustawień systemowych w menu: Plik | Ustawienia konta na karcie Plik danych
 8. Otwórz zapisany plik PST w programie Outlooku za pomocą menu: Plik | Otwórz i eksportuj | Otwórz plik danych programu Outlook

Uwagi:

 • Aby konwertować pliki OST większe niż 4GB, musisz mieć 64-bitową wersję Microsoft Outlook na swoim komputerze z Microsoft Outlook OST PST Converter.
 • Do eksportu danych do PST na komputerze musi być zainstalowany Microsoft Outlook. Outlook w Office 365, Outlook na iOS i Outlook na MacOS nie pozwalają na eksport danych do pliku PST.
 • Nie można eksportować grup kontaktów z plików OST do PST.