Jak przekonwertować online plik OST na PST

Ta usługa online umożliwia przekonwertowanie OST2PST na każdym urządzeniu (Windows, Android, iOS i inne). Nie potrzebujesz na swoim urządzeniu zainstalowanych Microsoft Outlook, Exchange Server lub kontrolera domeny Windows Musisz jedynie przesłać swój plik OST do usługi w ten sam sposób, jak przesyłasz pliki do magazynu w chmurze (jak iCloud, Dropbox, Google Drive, OneDrive itd.) i zaczekać, aż usługa automatycznie przekonwertuje wszystkie pliki i udzieli Ci przekonwertowany plik PST do pobrania.

Jak przekonwertować online plik .ost na .pst

Kroki otrzymania pliku PST z pliku OST:

 1. Przesyłanie pliku OST na serwer

  Możesz przesłać plik OST na serwer na stronie domowej usługi. Aby przesłać plik:

  • Wybierz plik na dysku
  • Wprowadź adres e-mail (do otrzymania powiadomienia o zakończeniu konwersji lub o przerwaniu konwersji z jakichś przyczyn)
  • Kliknij Następny krok

  Po naciśnięciu przycisku Następny krok rozpocznie się przesyłanie pliku na serwer. Oprogramowanie na serwerze przeanalizuje oryginalny plik OST i przekonwertuje go na plik PST, o ile to możliwe. W otwartym oknie przeglądarki można będzie śledzić status konwersji w czasie rzeczywistym. Jeśli zamkniesz przeglądarkę, po zakończeniu konwersji otrzymasz powiadomienie z linkiem, który prowadzi na ekran statusu z bieżącym postępem konwersji.

 2. Podgląd

  Po zakończeniu konwersji otrzymasz następujące informacje:

  • Rozmiar oryginalnego pliku OST
  • Rozmiar przekonwertowanego pliku PST
  • Struktura folderów z danymi w pliku PST

  Następnie możesz kliknąć przycisk Następny krok.

 3. Płatność

  Aby pobrać przekonwertowany plik PST, trzeba zapłacić za pomocą PayPal. Ta metoda płatności umożliwia ci użycie karty bankowej oraz innych metod płatniczych.

 4. Pobieranie pliku PST

  Po zakończeniu płatności użytkownik zobaczy przycisk Pobierz do pobrania przekonwertowanego pliku PST.

  Uwagi:

  • Rozmiar końcowego pliku PST może się istotnie różnić od rozmiaru oryginalnego pliku OST. Różnica rozmiaru plików wynika z różnych metod przechowywania, archiwizacji i przetworzenia, z których korzystają Microsoft Exchange Server i Microsoft Outlook podczas pracy z plikami OST.
  • Przekonwertowany plik PST będzie miał format Unicode (używany od Microsoft Outlook 2007 do przechowywania ponad 2GB danych w pojedynczym pliku).
  • Usługa może odczytywać i konwertować chronione hasłem pliki OST
  • Usługa może odczytywać i konwertować zaszyfrowane pliki OST
  • Tym czasem przekonwertowany plik PST nie będzie zaszyfrowany lub chroniony hasłem.
  • Oryginalny plik OST i przekonwertowany plik PST będą przechowywane na serwerze przez 10 dni od dnia, gdy plik oryginalny przesłano na serwer