Pomoc

Opis etapów konwersji:

 1. Przesyłanie pliku OST do usługi

  Na stronie głównej usługi należy wybrać plik źródłowy OST i wypełnić pola obowiązkowe: adres e-mail.

  Po zakończeniu konwersji bądź w przypadku jej przerwania przyślemy Ci powiadomienie mailowe z adresem URL strony, na której można będzie wznowić konwersję.

  Po wypełnieniu wszystkich pól można będzie nacisnąć przycisk Następny krok. Plik OST zostanie teraz przesłany do usługi. Usługa będzie teraz wyświetlać status przesyłania i konwersji.

 2. Konwersja danych do pliku PST

  Po przesłaniu pliku OST na serwer, szczegółowe oprogramowanie opracowane przez naszych inżynierów przeanalizuje zawartości pliku OST i przeniesie dane do nowego pliku PST.

  W zależności od zajętości serwera i rozmiaru oryginalnego pliku OST, konwersja może potrwać dłużej.

  Uwagi: Rozmiar nowego pliku PST może być istotnie mniejszy niż rozmiar oryginalnego pliku OST. Ta różnica wynika ze sposobu, w jaki Exchange Server i Microsoft Outlook przechowują dane w plikach OST.

 3. Podgląd wyników konwersji

  Po pomyślnym przekonwertowaniu pliku użytkownik zostanie poinformowany o rozmiarze oryginalnego pliku OST i przekonwertowanego pliku PST. Ponadto użytkownik może szybko przejrzeć odzyskane dane w podglądzie.

 4. Płatność za usługę konwersji pliku OST na PST

  Akceptujemy płatność za konwersję OST na PST przez PayPal i FastSpring. Po naciśnięciu przycisku Płać zostaniesz przekierowany do PayPal lub na stronę FastSpring, gdzie można wybrać właściwą metodę płatności.

  Po potwierdzeniu płatności użytkownik otrzyma link do przekonwertowanego pliku PST. W dodatku pod wskazanym przez użytkownika adresem będzie wysłany link do przekonwertowanego pliku.

 5. Pobieranie pliku PST z usługi

  Masz 10 dni do pobrania przekonwertowanego pliku PST pod wskazanym URL. Okres mierzony jest od czasu, kiedy oryginalny plik źródłowy przesłano do usługi.