קאָנטאַקטן

תמיכה טכנית ניתן לקבל באמצעות טופס מיוחד כאן תמיכה:

משרד:


Bulgaria, European Union
Serena app., office C13
Golden Sands, Varna, 9007
טל.: +359 88 2253194
Email:

עלינו

File Master LLC הוא SaaS של ארגז הכלים לשחזור, בע"מ. שחזור ארגז הכלים, בע"מ הוא ספק תוכנה עצמאי. אנו מפתחים ומפיצים את התוכנה לשחזור הנתונים משנת 2003. חבר ב- ISDEF (פורום מפתחי תוכנה עצמאי) http://www.isdef.org/en/.

הצוות שלנו

Victor Bobrov

CEO of File Master LLC

MCSD, MCDBA